Predavanja

24. maj, 2017

Kako otkriti u čemu si najbolji?

predavač Nenad Gugl

Svako od nas ima najbolju verziju sebe. U toj verziji mi smo onakvi kakvim nas je Bog zamislio još pre našeg rođenja. To je verzija savršenog života ispunjenog smislom. To je verzija u kojoj svako od nas radi i bavi se onim za šta je rođen. U toj verziji rad je zabava, život je stvaralaštvo, a svakodnevica praznik. Jedan pesnik je davno rekao da je svako od nas na rođenju dobio rođendanske poklone: ti pokloni su naši talenti, sposobnosti, potencijali skriveni u dubini duše. Većina ljudi svoje rođendanske poklone do kraja života ne otvori. Naš prvi zadatak jeste da otvorimo poklone, da čujemo unutrašnji glas, da saznamo za šta smo rođeni, da otkrijemo u čemu smo najbolji.

Prijavi se

29. maj, 2017.

Kako dobiti šta god poželiš i kako to zadržati?

predavač Nenad Gugl

Ljudi misle da na ovakvo pitanje ne postoji odgovor. Ipak, odgovor postoji i veoma je jasan. Želja je naše pogonsko gorivo, bez nje naši dani su spori, tromi i prazni, a sa njom svaki dan dobija ubrzanje i lepo uzbuđenje. Postoje želje koje nemaju veze sa stvarnošću, ali postoje i one koje su utkane u javu, iako se čine plodom mašte, i one nas mogu spojiti sa našom najlepšom budućnošću. Svaku takvu želju možemo ispuniti uz pomoć tri osobine koje su svakome od nas dostupne. Postoji još jedna, četvrta osobina, koja je zadužena da ono što smo dobili sačuvamo i ne izgubimo.

Prijavi se

5. jun, 2017.

Kako živeti inspirisano?

predavač Nenad Gugl

Jedna kineska poslovica kaže: Pismen čovek koji ne čita nije nimalo bolji od nepismenog. Mi bismo mogli dodati- Živ čovek koji ne živi inspirisano nije nimalo bolji od leša. Život se razlikuje od svega na ovome svetu po svojoj sposobnosti da gori, da usrećuje, da pruža zadovoljstvo, lepotu i smisao. U inspirisanom življenju čak i stradanja, problemi i bolesti imaju svoj smisao i njihova energija pokreće čoveka ka sreći i inspiraciji. Jedan persijski pesnik je napisao: „Kada se razbije moje srce u hiljadu komadića, shvatićeš draga, da svaki taj komadić voli kao hiljadu nerazbijenih srca“. Živeti inspirisano po svaku cenu nije nikakav luksuz, to je naš poziv i odgovornost jer smo živi.

Prijavi se

7. jun, 2017.

Kako nadmašiti sebe?

predavač Nenad Gugl

Odnos prema sebi je najkomplikovaniji odnos i od njegovog razrešenja zavise i naši odnosi sa drugim ljudima. Aleksandar Makedonski je rekao: Niko me nije pobedio osim mene samog, i zbog te pobede on je mogao da pobedi bilo koga na svetu. Nadmašiti sebe znači izaći iz svog okvira, prevazići ono dato u korist onoga što je zadato, to znači biti bolji od onog što je realno moguće. U Bibliji je zapisano: Gospodar od srca veći je nego gospodar od grada. Kada zagospodarimo sobom, već smo sebe nadmašili. Kako nadmašiti sebe, kako postati dijamant koji je čvrst, lep i skupocen- odgovori su tu, treba ih samo usvojiti.

Prijavi se

8. jun, 2017.

Kako izgraditi psihologiju sigurne pobede?

predavač Nenad Gugl

Biti pobednik znači: živeti na najbolji mogući način, voleti na najbolji mogući način, misliti na najbolji mogući način i ostvariti celinu koja je veća od nas samih na najbolji mogući način. Tek kada naučimo da živimo, volimo, mislimo i prevazilazimo sebe, postajemo sigurni pobednici u svakoj životnoj situaciji. Kada to naučimo, bilo koji problem u našem životu preobražava se u izazov i priliku da ostvarimo sigurnu pobedu. Strategija sigurne pobede- to je strategija koja nam je neophodna kao vazduh.

Prijavi se