O nama

U centru našeg interesovanja je čovek - ono što on jeste i ono što bi mogao da bude.

Između onoga što jesmo i onoga što možemo da postanemo odigrava se borba, dinamika i jedini pravi ritam života. Između onoga što jesmo u ovom trenutku, i naše najbolje verzije sebe u budućnosti, krije se jedini cilj, smisao i lepota življenja. Ako odustanemo od bilo koje od ove dve krajnosti, živećemo u aritmiji, bez borbe i pasivno. Ako odustanemo od bilo koje od ove dve krajnosti preti nam sigurna smrt unutrašnjeg čoveka, posle koje ćemo samo prividno biti živi, iako ćemo i dalje disati. Ako smo unutra mrtvi, spoljašnji čovek i njegovo življenje nemaju veliku vrednost. Zbog toga naš unutrašnji čovek mora da preuzme vođstvo nad životom. Princip je dakle iznuta ka spolja i potpuno se razlikuje od duha današnjeg vremena i savremenog načina razmišljanja koji uvek kreću od spolja ka unutra. Današnji čovek misli da će ga usrećiti nešto iz spoljašnjosti, nešto što on još uvek nema i za čim čezne. Mi hoćemo da osvestimo takvog čoveka i da mu kažemo da će ga usrećiti ono što on već ima u sebi, a što ni ne zna da ima. Kada to što je duboko u čoveku oživi, ne samo da će čovek biti srećan, nego će tek tada postati sposoban da dođe i do onoga iz spoljašnjosti, za čim trenutno čezne, a što će mu posle otkrivanja unutrašnjeg potencijala bića, postati realno dostupno, ali i manje bitno. Gugl link je organizacija koji se bavi upravo time- načinima za otkrivanje naše najbolje moguće verzije, utvrđivanjem praktičnih koraka koji nas vode do najbolje verzije sebe, prepoznavanjem formula života, definisanjem načela koja suvereno vladaju ljudskim življenjem kao što i prirodni i matematički zakoni vladaju prirodom.

Da li je ovo lajf koučing?

Lajf koučing u današnjem smislu te reči je najčešće građenje tehnika i veština: veština pozitivnog razmišljanja, tehnika vizualizacije, tehnike komunikacije i ubeđivanja itd. Gugl link se ne bavi lajf koučingom u tom smislu reči. Smatramo da su za bilo koji rezultat u životu ppotrebne dve stvari: karakter i kompetencija. Današnji životni treneri svoje savete zasnivaju na građenju kompetencija, veština i sposobnosti. Međutim, bez karaktera nema dugoročnog uspeha ni na jednoim polju. Gugl link se bavi otkrivanjem procesa za izgradnju i karaktera i kompetencija.

Način rada

Predavanja, radionice i individualni rad. Principi koji dovode čoveka do određenih rezultata postoje i opisani su u mnogim poljima ljudskog duha: književnost, psihologija, religija, nauka, menadžment, vojna i sportska strategija, iskustvo. Naša predavanja i celokupan rad su zasnovani na postignućima ovih polja ljudske delatnosti.
Niko ne može da dođe do rezultata osim vas. Do rezultata se dolazi sporo i teško. Niko u životu neće uraditi ništa umesto vas samih, a i kada neko uradi nešto tako, to u dugoročnom smislu neće biti dobro za vaš život i vaše rezultate. Veoma često nalazimo se u svojevrsnim bunarima kada su u pitanju posao, odnosi prema drugima, ljubavne veze, prijateljstva, pa čak i odnos prema samom sebi. Dok smo u bunaru naše kretanje je ograničeno, naša perspektiva sužena, a naša nada skoro mrtva. Sreća je da nismo sami u ovoj interesantnoj borbi koja se zove život. Kada čovek upadne u bunar, on nikako ne može da izađe sam. Potrebno je da mu neko pomogne: da mu pruži ruku, konopac ili merdevine. Ipak, dok čovek sam ne krene, dok se ne uhvati za konopac, dok ne krene na merdevine, ostaće u bunaru koliko god maštao i pričao o izlasku. Svakome od nas treba pomoć, ali mi sami moramo uraditi ono što je do nas. Sa druge strane, kada se krene iz bunara, svaki korak postaje lakši. Kada imate merdevine, problem je skoro rešen. Zbog toga tražimo merdevine koje će nas izvući na svetlo iz bilo kog mraka ili zida u koji udaramo.

Logo

U osnovi loga se nalazi peščani sat koji simbolično predstavlja vreme našeg života, vreme koje nam je dato. Naš zadatak je da to vreme iskoristimo, da ga pobedimo, da ga preobrazimo u večnost i tako ostanemo večno upamćeni. Zbog toga je preko peščanog sata upisan krst kao simbol večnosti i večnog života.
Sadržaj peščanog sata jeste sadržaj našeg života- taj sadržaj su naši dani koji polako cure. Naš zadatak je da svakom danu damo oblik, da ga proživimo na najbolji mogući način za koji smo sposobni. Sve ono što je mračno i tamno treba da pretvorimo u svetlost, to je smisao i cilj. Zbog toga se crni pesak pretvara u samu svetlost. Ime Gugl link se nalazi na produženoj horizontali krsta. Porodično prezime svih osnivača firme je Gugl, i ono je crno kao i naši bezoblični dani. Zadatak cele firme, kao i svakog člana porodice osnivača pojedinačno jeste da dostignu svetlost oličenu u reči link koja je ispisana bojom svetlosti, a koja označava pojam veze, karike u lancu, povezivanje sa nekim sadržajem- u ovom slučaju povezivanje sa svim onim što je svetlo, vredno i neprolazno.