Blog

Ne plaši se neizvesnog

Da biste pronašli novi okean morate imati hrabrosti da obalu ispustite iz vida- Andrić

Većina nas nema hrabrosti da se otisne u nepoznato, u neizvesno, u nesigurno. To je zato što se plašimo života. A živeti život i plašiti ga se, isto je kao i plašiti se da nam nebo padne na glavu. Svako od nas treba da shvati da je otiskivanje našeg broda iz luke, jedini izvestan način da budućnost bude sigurna. Ako zauvek ostanemo u luci, mislićemo da smo sigurni, ali će cena tog ostanka biti neuporediva veća od cene otiskivanja iz luke. Neizvesnost je jedna od najboljih stvari u koju možemo ući, ali pod uslovom da je shvatimo kao izazov da upotrebimo sve, baš sve, resurse koje se nalaze duboko u nama još uvek neiskorišćeni. Svako traženje novog okeana u životu treba shvatiti kao izazov i priliku, a ne kao problem. Dakle, kada nas život iščikava i izaziva, treba hrabro da mu krenemo u susret i da ga osvojimo i potčinimo našoj najboljoj mogućoj verziji. Jer to je ipak naš život i on sebe neće uništiti. To možemo samo mi.